Facebook Twitter

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Finansjalizacja
i społeczeństwo
Program

Poniżej prezentujemy ramowy program konferencji pt. „Finansjalizacja i społeczeństwo” 2019

 

Dzień 1 – 6 grudnia 2019 r.

9:00 - 9:30

Rejestracja

9:30 - 9:45

Powitanie uczestników:

 Władze Uczelni

9:45 - 10:00

Rozpoczęcie konferencji:

Przewodniczący Komitetu Programowego

Przedstawienie problematyki konferencji

Sesja plenarna

10:00 - 10:20

Wystąpienie 1

10:20 - 10:40

Wystąpienie 2

10:40 - 11:00

Dyskusja

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 11:35

Wystąpienie 3

11:35 - 11:55

Wystąpienie 4

11:55 - 12:15

Dyskusja

12:15 - 13:15

Lunch

13:15 - 13:35

Wystąpienie 5

13:35 - 13:55

Wystąpienie 6

13:55 - 14:15

Dyskusja

14:15 - 14:45

Przerwa kawowa

14:45 - 15:05

Wystąpienie 7

15:05 - 15:25

Wystąpienie 8

15:25 - 15:45

Dyskusja

15:45 - 16:00

Zakończenie obrad pierwszego dnia. Wnioski.

19:00

Uroczysta kolacja

 

Dzień 2 – 7 grudnia 2019 r.

Sesje równoległe

8 referatów w sesji (15 min na wystąpienie + 30 min na dyskusję)

9:00 - 11:30

1. Mechanizmy wpływu finansjalizacji na procesy zachodzące w gospodarce

Prowadzenie sesji 1

2. Finansjalizacja a problemy społeczno-ekonomiczne

Prowadzenie sesji 2

11:30 -12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 14:30

3. Teoria i praktyka finansów przedsiębiorstw i korporacji w świetle finansjalizacji

Prowadzenie sesji 3

4. Gospodarstwa domowe i jednostka w świecie finansjalizacji

Prowadzenie sesji 4

14:30 - 14:45

Podsumowanie rezultatów sesji równoległych

14:45 - 15:00

Zakończenie konferencji. Wnioski.

15:00 - 16:00

Lunch

 

Zapraszamy również do zapoznania się z programami poprzednich edycji konferencji. 

 

Program Finansjalizacja 2017

Program Finansjalizacja 2015

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 (ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę).

Sponsorzy

            
Patronat honorowy

               

 

  
Patronat medialny