Facebook Twitter
Finansjalizacja
nowe tendencje i kierunki rozwoju
Publikacja

Możliwości publikacji

 

  • Statistics in Transition

15 pkt. wg listy B MNiSW, publikacja w języku angielskim

http://stat.gov.pl/en/sit-en

 

  • e-Finanse 

14 pkt. wg listy B MNiSW, publikacja w języku angielskim

http://e-finanse.com

 

  •  Bezpieczny Bank

13 pkt. wg listy B MNiSW, publikacja w języku polskim lub angielskim

https://www.bfg.pl/czasopismo-bezpieczny-bank 

 

  • Central European Economic Journal (Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo)

13 pkt. wg listy B MNiSW, publikacja w języku angielskim

http://ekonomia.wne.uw.edu.pl

 

  • Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

12 pkt. wg listy B MNiSW, publikacja w języku polskim

http://kolegia.sgh.waw.pl

 

  • Wiadomości Statystyczne

12 pkt. wg listy B MNiSW, publikacja w języku polskim

http://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne

 

  •  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

9 pkt. wg listy B MNiSW, publikacja w języku polskim

http://przedsiebiorstwo.waw.pl

 

  • Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia.

7 pkt. wg listy B MNiSW, publikacja w języku polskim

http://aunc.ekonomia.umk.pl

 

  • Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych

7 pkt. wg listy B MNiSW, publikacja w języku polskim lub angielskim

http://rf.gov.pl/ru

 

Uczestnicy konferencji mają możliwość wskazania tytułu czasopisma, w którym preferowaliby umieszczenie publikacji. Prosimy o wpisanie tytułu periodyku w formularzu rejestracyjnym w polu „Uwagi.” Ostateczną decyzję o skierowaniu danego artykułu do wybranego czasopisma podejmuje Komitet Redakcyjny, w oparciu o zgodność tematu publikacji z profilem czasopism. Każdy artykuł przechodzi proces recenzyjny zgodny ze schematem postępowania przyjętym w danym czasopiśmie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji autorzy zobowiązani są dostosować tekst do wymogów redakcyjnych danego pisma.

 

Istnieje również możliwość przygotowania monografii wieloautorskiej, złożonej z wybranych publikacji. 

 

Tematy i streszczenia artykułów zostaną umieszczone na stronie internetowej konferencji.

Artykuły należy przesyłać na adres agemzik@wsiz.rzeszow.pl podając w tytule maila "Konferencja Finansjalizacja 2017".

 

 

Język konferencji

 

polski i angielski

 

 

Sponsorzy

            

 

  
Patronat honorowy

            

 

  
Patronat medialny