Facebook Twitter

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Finansjalizacja
i społeczeństwo
Kontakt
dr Agata Gemzik-Salwach 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  

agemzik@wsiz.rzeszow.pl

 

tel. +48 17 866 14 88

tel. + 48 600 92 77 72
        

 

 

 

 

 

Miejsce Konferencji

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. H. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 (ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę).

Sponsorzy

            
Patronat honorowy
                     

 
Patronat medialny