Facebook Twitter

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Finansjalizacja
i społeczeństwo
Rejestracja
Dane osobowe
Opcje uczestnictwa
Wybierz opcję:

Uczestnictwo z publikacją:
- 950 zł - rejestracja wczesna do 30.09.2019
– 1150 zł * - rejestracja późna od 1.10.2019

Publikacja bez uczestnictwa w konferencji – 750 zł

Uczestnictwo w konferencji bez publikacji – 500 zł


* Opłata obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, koszty wyżywienia wg programu oraz publikacji.

Abstrakt
Dane instytucji
Dane do faktury

skopiuj z danych instytucji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 (ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę).

Sponsorzy

            
Patronat honorowy
                     

 
Patronat medialny