Facebook Twitter

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Finansjalizacja
i społeczeństwo
O Konferencji
Kolegium Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego organizują Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Finansjalizacja i społeczeństwo", która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2019 r. w Rzeszowie.
 
Celem konferencji jest integracja różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji.
 
Obrady będą prowadzone w języku angielskim oraz w języku polskim. Wystąpienia plenarne będą tłumaczone symultanicznie. Sesje równoległe odbędą się zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim. 
 
Zgłoszenia na konferencje są przyjmowane tylko poprzez stronę internetową.

   
Sesje tematyczne:
 
  • Mechanizmy wpływu finansjalizacji na procesy zachodzące w gospodarce (regulacje i nadzór nad rynkiem finansowym, regulacje prawne a sfera realna, stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego, kryzysy finansowe,  zależności pomiędzy finansami a sferą realną, finanse behawioralne) 

  • Finansjalizacja a problemy społeczno-ekonomiczne (wykluczenie społeczne i ubóstwo, wykluczenie finansowe, ekskluzja społeczna, nierówności dochodowe, kapitał społeczny i zaufanie społeczne, ekonomia dobrobytu i szczęścia, społeczna odpowiedzialność biznesu)

  • Teoria i praktyka finansów przedsiębiorstw i korporacji w świetle finansjalizacji (innowacje finansowe, bezpieczeństwo usług finansowych, dostęp do usług finansowych, ład korporacyjny i etyka, bańki spekulacyjne, zarządzanie ryzykiem)

  • Gospodarstwa domowe i jednostka w świecie finansjalizacji (kompetencje i świadomość finansowa, zarządzanie finansami osobistymi, finanse behawioralne, zarządzanie finansami domowymi, konsumpcja i oszczędzanie w gospodarstwach domowych, edukacja finansowa)

Komitet Programowy 
 

prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Komitetu Programowego

 

prof. Paul H. Dembiński, Universite de Fribourg; Observatoire de la Finance, Geneve, Szwajcaria

prof. Gary Dymski, University of Leeds, Wielka Brytania

prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr. Trevor Evans, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin, Niemcy

prof. dr hab. Alfred Janc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. Noemi Levy, National Autonomous University of Mexico, Meksyk

prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki

dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

prof. Anastasia Nesvetailova, City Political Economy Research Centre, Wielka Brytania

prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich

prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. Malcolm Sawyer, University of Leeds, Wielka Brytania

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. Jan Toporowski, SOAS University of London, Wielka Brytania

prof. Alessandro Vercelli, University of Siena, Włochy

prof. Charles Whalen, University at Buffalo, Stany Zjednoczone

prof. João Paulo Vieito, Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugalia

prof. Dariusz Wójcik, Oxford University, Wielka Brytania

 

Komitet Organizacyjny

 

dr Agata Gemzik-Salwach - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

dr Mirosława Braja

dr inż. Izabela Cichocka

dr Joanna Podgórska

dr Jacek Rodzinka

dr Tomasz Skica

mgr Artur Chmaj

mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba

mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz

mgr Karolina Palimąka

 
Komitet Redakcyjny
 
prof. dr hab. Krzysztof Opolski - Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
 
dr Mirosława Braja
dr inż. Izabela Cichocka
dr Agata Gemzik-Salwach
dr Tomasz Skica
mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz
 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 (ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę).

Sponsorzy

            
Patronat honorowy
                     

 
Patronat medialny