Facebook Twitter
Finansjalizacja
nowe tendencje i kierunki rozwoju
O Konferencji
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego organizują Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Rzeszowie.
 
Celem konferencji jest integracja różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji.
 
Językami konferencji są: j. angielski i j. polski. Wystąpienia plenarne będą tłumaczone symultanicznie. Sesje równoległe odbędą się wyłącznie w języku angielskim.
 
Zgłoszenia na konferencje są przyjmowane tylko poprzez stronę internetową.

   
Sesje tematyczne:
 
  • Mechanizmy wpływu finansjalizacji na procesy zachodzące w gospodarce (nadzór i regulacje nad rynkiem finansowym, regulacje prawne a sfera realna, stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego, kryzysy finansowe,  zależności pomiędzy finansami a sferą realną, finanse behawioralne)

  • Finansjalizacja a problemy społeczno-ekonomiczne (wykluczenie społeczne i ubóstwo, wykluczenie finansowe, ekskluzja społeczna, nierówności dochodowe, kapitał społeczny i zaufanie społeczne, ekonomia dobrobytu i szczęścia, społeczna odpowiedzialność biznesu)

  • Teoria i praktyka finansów przedsiębiorstw i korporacji w świetle finansjalizacji (innowacje finansowe, bezpieczeństwo usług finansowych, dostęp do usług finansowych, ład korporacyjny i etyka bankowa, bańki spekulacyjne, zarządzanie ryzykiem)

  • Gospodarstwa domowe i jednostka w świecie finansjalizacji (kompetencje i świadomość finansowa, zarządzanie finansami osobistymi, finanse behawioralne, zarządzanie finansami domowymi, konsumpcja i oszczędzanie w gospodarstwach domowych, edukacja finansowa)


Komitet Programowy

prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Komitetu Programowego
 
prof. Paul H. Dembiński, Universite de Fribourg; Observatoire de la Finance, Geneve, Szwajcaria
prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Gary Dymski, University of Leeds, Wielka Brytania; University of California, Stany Zjednoczone
prof. dr. Trevor Evans, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Niemcy
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Alfred Janc, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Bartłomiej Kamiński, prof. WSIiZ,  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; University of Maryland, Stany Zjednoczone
prof. Noemi Levy, National Autonomous University of Mexico, Meksyk
prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki
dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
prof. Anastasia Nesvetailova, City Political Economy Research Centre, Wielka Brytania
prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich
prof. Malcolm Sawyer, University of Leeds, Wielka Brytania
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Jan Toporowski, SOAS University of London, Wielka Brytania; University of Bergamo, Włochy
prof. Alessandro Vercelli, University of Siena, Włochy
prof. João Paulo Vieito, Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugalia
 
 
Komitet Redakcyjny
 
prof. dr hab. Krzysztof Opolski - Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
dr Joanna Podgórska, Sekretarz Komitetu Redakcyjnego
dr hab. Bartłomiej Kamiński, prof. WSIiZ 
dr inż. Izabela Cichocka
dr Agata Gemzik-Salwach
 

Komitet Organizacyjny
 

dr Agata Gemzik-Salwach - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
dr inż. Izabela Cichocka
dr Joanna Podgórska
dr Jacek Rodzinka
dr Tomasz Skica
mgr Artur Chmaj
mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz

 

 

Sponsorzy

            

 

  
Patronat honorowy

            

 

  
Patronat medialny