Facebook Twitter

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Finansjalizacja
i społeczeństwo
2015

Komitet Programowy I Międzynarodowej Konferencji „Finansjalizacja – wpływ na gospodarkę i społeczeństwo” - grudzień 2015

 

prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Komitetu Programowego

 

prof. dr hab. Danuta Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Gary Dymski, University of California, Stany Zjednoczone; University of Leeds, Wielka Brytania

prof. dr. Trevor Evans, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Niemcy

dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. dr. Hansjörg Herr, Berlin School of Economics, Niemcy 

prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Alfred Janc, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Bartłomiej Kamiński, prof. WSIiZ,  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; University of Maryland, Stany Zjednoczone

prof. dr hab. Witold Koziński, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, Uniwersytet Warszawski

dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich

prof. Malcolm Sawyer, University of Leeds, Wielka Brytania

prof. dr hab. Andrzej Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. Jan Toporowski, SOAS University of London, Wielka Brytania; University of Bergamo, Włochy

prof. Alessandro Vercelli, University of Siena, Włochy

dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 PROGRAM 2015 Pobierz

 


2015-12-16
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z I edycji Międzynarodowej Konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 (ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę).

Sponsorzy

            
Patronat honorowy
                     

 
Patronat medialny