Facebook Twitter

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Finansjalizacja
i społeczeństwo
Opłaty i terminy

Ważne terminy

 

  Rejestracja wczesna

do 30.09.2019 r.
  Rejestracja

do 15.11.2019 r.

  Decyzja o akceptacji tytułów i abstraktów

do 7.10.2019 r. (przy wczesnej rejestracji)

do 22.11.2019 r. 

  Ostateczny termin wniesienia opłat

do 30.09.2019 r. (przy wczesnej rejestracji)

do 15.11.2019 r. 

  Ostateczny termin nadsyłania artykułów

do 22.11.2019 r.

  Akceptacja referatów do wygłoszenia

do 30.11.2019 r.

  Konferencja 6-7.12.2019 r.

 

Opłaty

 

Wczesna rejestracja, uczestnictwo w konferencji z publikacją – 950 zł* 

Uczestnictwo z publikacją w języku polskim lub angielskim – 1150 zł 

Publikacja bez uczestnictwa w konferencji – 750 zł

Uczestnictwo w konferencji bez publikacji – 500 zł

 

*Opłata obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, koszty wyżywienia wg programu oraz publikacji. 

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na rachunek bankowy:


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów

PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628

Dla osób wpłacających z zagranicy Swift Code PKOPPLPW

 

Tytuł wpłaty: Konferencja Finansjalizacja 2019 + imię i nazwisko uczestnika 

 

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:

  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30. dnia przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;

  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 29. a 15. dniem przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 35% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;

  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 14. dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

 

Hotel

 

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegów dla uczestników, stąd osoby zainteresowane proszone są o rezerwację miejsc noclegowych we własnym zakresie. Poniżej przedstawiamy propozycje miejsc noclegowych. 

 

Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów, tel. + 48 17 860 65 00,

www.hoteleprezydenckie.pl, e-mail: recepcja@hoteleprezydenckie.pl 

Dla uczestników hotel przewidział specjalne ceny – po podaniu hasła: Finansjalizacja. 

Możliwość rezerwacji noclegu w terminie do 15.11.2019 r., po tym terminie w przypadku dostępności miejsc. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 (ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę).

Sponsorzy

            
Patronat honorowy
                     

 
Patronat medialny